Rozwój technologii wydawnictwa MODRÝ SLON s.r.o.

Nazwa projektu: Rozwój technologii wydawnictwa MODRÝ SLON s.r.o.
Numer rejestracyjny projektu: CZ.01.2.06/0.0/0.0/16_059/0008403

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Przedsiębiorczość i Innowacje na Rzecz Konkurencyjności. Przedmiotem projektu jest zakup sześciu nowoczesnych maszyn, które będą służyły do drukowania i modyfikacji książek. Głównym celem realizacji projektu jest usprawnienie procesów produkcyjnych i roboczych, zwiększenie wydajności, zwiększenie stopnia automatyzacji, zwiększenie elastyczności produkcji i zwiększenie konkurencyjności. Projekt będzie się odbywać od 16. grudnia 2016 r. do 30. września 2018 r.

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską.

Rozwój technologii wydawnictwa MODRÝ SLON